email link button
English
site map
I korthet

Jag är en kvalificerad översättare med Magisterexamen i Facköversättning från Lunds universitet, och mina språkkombinationer är från engelska och spanska till svenska. Jag är även associerad medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) och förbinder mig till deras yrkeskodex.

K
under jag har arbetat med

Jag arbetar regelbundet med ett antal olika översättningsbyråer (svenska, engelska och spanska). För att du ska få en uppfattning om vilka olika typer av översättningsprojekt jag har tagit del av är det värt att nämna kunder så som; PR Newswire, Sony Ericsson, Rezidor Hotel Group, Honeywell, Husqvarna, Fujifilm, Combisafe, EA Games, MTV, General Electrics, Synergy Health, Bonamy Finch, Stephens Francis Whitson (sfw), American Express, GfK Group, Hewlett-Packard (HP), Wolseley Group, SAP, EuroVaq, City Index, Wacom och Reebok.

Kontakta mig gärna för relevanta referenser för ditt företag eller projekt, eller om det är något du undrar över.

Meritförteckning


2006-2008
Magisterexamen i Facköversättning.
Lunds universitet.

Examensarbete
“Trovärdig terminologi - att översätta termer med utgångspunkt i textsyftet.”

2003-2005
Kandidatexamen i spanska
Lunds universitet (Sverige) och Universidad de Zaragoza (Spanien).

Kandidatuppsats
“Espero que me lea. ¿Qué determina el uso del subjuntivo en español?”

2005-2006
60 ECTS-poäng i Engelska (lingvistik, litteratur, historia, grammatik och översättning). Lunds universitet.

2003-2004
60 ECTS-poäng
i svensk lingvistik, fonetik, språkvetenskap och språkutveckling. Lunds universitet.

1996-1999
Gymnasieskola
. Humanistisk inriktning med huvudämnena spanska, engelska, teater samt konst och form. Österportskolan Ystad.

Utlandsvistelser

Jag är född och uppvuxen på Österlenkusten i Skåne, men har även levt, arbetat och studerat i Spanien, Portugal och England. Listan över vilka länder jag har besökt under någon av alla mina resor är rejält mer omfattande än så. Så för att göra en lång historia kort; Förutom att ha besökt de flesta länder i Europa, har jag surfat i Centralamerika, dansat till rytmer i Karibien, tagit del av det kulturella utbudet i flera amerikanska städer, dykt i Sydostasien och vandrat på Nya Zeeland.
click here to follow me on linkedin, facebook or twitter click here to follow me on Linkedin click here to follow me on Twitterclick here to follow me on Facebook