email link button
English
site map
link to translation and editing brief
Att tänka på när du beställer en översättning

Ju mer detaljerad projektbeskrivning jag får och ju tydligare direktiv du ger mig om vilka krav du har på översättningen, desto bättre kommer den färdiga översättningen att motsvara dina förväntningar.

Genom att fylla i en Projektbeskrivning (klicka på länken) svarar du på några viktiga frågor som hjälper dig att ge tydliga instruktioner, bland annat:

Översättningen påbörjas så fort jag har fått tillbaka godkänt kostnadsförslag från dig.
click here to follow me on linkedin, facebook or twitter click here to follow me on Linkedin click here to follow me on Twitterclick here to follow me on Facebook