email link button
English
site map
Priser och leveranser

För att få ett kostnadsförslag på ett projekt skickar du texten som ska översättas eller korrekturläsas till mig (vanligtvis via e-post) tillsammans med en utförlig beskrivning av uppdraget. Vänligen ladda ner och fyll i mallen Projektbeskrivning, och skicka den tillsammans med eventuellt referensmaterial som du tror kan gynna projektet och trygga att översättningen motsvarar dina förväntningar

Översättningar debiteras vanligtvis per ord i källspråket, och korrekturläsning och språkgranskning debiteras per timme.

Priserna kan variera lite beroende på vilken kvalitet källtexten håller, samt dess svårighetsgrad, format och storlek, men vanligtvis rör det sig om 1,10-1,30 kr per ord (exkl. moms) för översättningar och 330 kr/timme (exkl. moms) för korrekturläsning och språkgranskning. Jag tillämpar en minimitaxa för små uppdrag på 330 kr. Om det rör sig om större projekt, texter med mycket upprepningar eller uppdateringar av tidigare projekt, eller om ett kontinuerligt arbetsflöde kan garanteras under en bestämd tid kan priserna bli lägre. Expressleverans kan även diskuteras, för vilken en tilläggsavgift tillkommer.

Det vanligaste och smidigaste sättet att motta och leverera översättningar på är via e-post, men du kan givetvis få översättningen levererad på annat sätt om du så önskar. Översättningsarbetet påbörjas så snart jag har mottagit ett godkänt kostnadsförslag från dig.
click here to follow me on linkedin, facebook or twitter click here to follow me on Linkedin click here to follow me on Twitterclick here to follow me on Facebook