email link button
English
site map
Tjänster

Arbetsmetod och Kvalitetssäkring
Verktyg och utrustning


Jag är en certifierad översättare med Magisterexamen i Facköversättning från Lunds universitet, och mina språkkombinationer är från engelska och spanska till svenska. Jag är även associerad medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) och förbinder mig till deras yrkeskodex.

Jag kan hjälpa privatpersoner, företag och översättningsbyråer med professionell översättning av texter på engelska eller spanska till svenska. Jag erbjuder även granskning och korrekturläsning av svenska texter, lokalisering och textanpassning samt undertextning.

Eftersom det inte bara är ord som översätts måste jag som översättare inte bara vara språkexpert, utan även ha kunskap om och en känsla för de olika språkens kulturer, historia och värderingar. Målsättningen jag jobbar efter är att en bra översättning ska, förutom att vara korrekt och konsekvent, vara anpassad efter sin målgrupp och utan synliga spår efter källspråket.

Min erfarenhet i arbetet som översättare har lett till att jag har inriktat mig främst på kreativa texter (som inom områdena marknadsföring, PR och reklam), ekonomiska texter (som kvartalsrapporter samt koncern- och företagsinformation), brukstexter (som reseguider, hemsidor, allmän IT, produktinformation och tekniska handböcker), samt journalistiska texter (som rapporter och pressmeddelanden). Andra personliga favoriter är barnlitteratur och texter som rör miljön.

Om jag av någon anledning inte skulle känna mig trygg med ämnesområdet för din text kan jag förmedla dig vidare till en annan lämplig översättare som kan hjälpa dig.

click here to follow me on linkedin, facebook or twitter click here to follow me on Linkedin click here to follow me on Twitterclick here to follow me on Facebook